Resavska pećina

Jedna od najlepših i najinteresantnijih turističkih atrakcija u Srbiji je Resavska pećina. Ova pećina je spomenik prirode i svrstana je u zaštićeno područje prve kategorije.

Resavska pećina – biser koji treba posetiti

Ova pećina je jedna od najznačajnijih pećina koje su dostupne za javnost u Srbiji. Ono što je čini posebnom je lepota pećinskog nakita koji je raspoređen u više dvorana.

Unutar pećine se nalazi čak 8 dvorana i svaka je posebna na svoj način. A sama pećina je duga 4,5 km.

Dvorana sraslih stubova

U prvoj dvorani možete videti srastanje stalagmita i stalaktita, odnosno stubova od kalcita koji su specifične žućkaste boje.

Dvorana košnica

Druga dvorana je svoj naziv dobila po tri stalagmita koja neverovatno izgledom podsećaju na nekadašnje košnice od pruća i blata. Pored ove tri „košnice“ možete videti i mnoštvo stalagmita i stalaktita od krečnjaka, žućkaste i bele boje.

Predvorje istorije

U trećoj dvorani je pronađen alat kao i ognjište pračoveka, pa je po tome i dobila ime. Ova dvorana je posebno po mnogo čemu. U njoj se nalaze okamenjeni vodopad i pećinske zavese, a zbog dobre akustičnosti dvorane, ako ih udarite oni prave različite interesantne zvuke. Zbog toga ove okamenjene zavese i vodopad se još zovu i „Pećinske orgulje“. Ali to nije sve, u dvorani se nalaze i stalagmiti u obliku ljudskih figura, a svaka figura ima svoje ime: „Dečak sa šeširom“, „Devojka sa punđom“, „Pogubljeni starac“ i dva stalagmita u paru „Baba i deda“.

Kristalna dvorana

U četvrtoj dvorani se nalazi nakit od belog, žutog i crvenog kristala. Kristalna dvorana je duga 250 metara i visoka 8 metara. Ovu i sledeću dvoranu spaja hodnik sa udubljenjima i pregrađenim stubovima, poznatiji kao „Pećinske garsonjere“.

Koncertna dvorana

Peta dvorana poseduje izuzetnu akustiku, a i prostrana je pa je zbog toga dobila naziv „Koncertna dvorana“. Ipak ona ima još nekoliko naziva kao što su „Centralna dvorana“ i „Dvorana kipova“. Ova dvorana po lepoti pećinskog nakita premašuje sve ostale dvorane, a u njenoj sredini se nalazi i stub na koji se cela Resavska pećina oslanja. Najimpozantniji stalagmit u ovoj dvorani je visok 12 metara i nosi naziv „Kip majke sa detetom“.

Bobanova dvorana

Šesta dvorana ima drugačije ime od ostalih, a dobila ga je po najmlađem speleologu koji je prvi u nju zakoračio. Interesantna momenat u ovoj dvorani je zid „Ćele kula“, gde je priroda uklesala ukrase koji neverovatno podsećaju na ljudske lobanje. Ali najinteresantniji je ipak „Suzanin stub“ od arogonita, koji izraste samo 1 kubni centimetar za svakih 1000 godina. Izmešu ove i sledeće dvorane se nalazi hodnik sa najlepšim okamanjenim vodopadom od crvenog i belog kristala.

Koralni kanal

Sedma dvorana je posebna po tome što je nakit u njoj nastao strujanjem vazduha, a to je ujedno i jedinstven slučaj u svetu. Zbog specifičnog strujanja vazduha nastaje pećinski nakit koji neodoljivo podseća na korale. Ova dvorana je poprilično i romantična jer se u njoj nalaze i stalagmit i stalaktit koji rastu jedan prema drugom, pa su nazvani „Ljubavni sastanak“.

Blatna dvorana

Osma dvorana nije toliko impozantna kao prethodne jer se po zidovima nalaze naslage gline, po čemu je i dobila ime „Blatna dvorana“.

Resavska pećina – Lokacija

Resavska pećina se nalazi u Centralnoj Srbiji, kod sela Jelovac, na 20 km od Despotovca. Od Beograda je udaljena oko 152 km, a od Novog Sada oko 245 km.

Cena ulaznica i radno vreme

Cena pojedinačne ulaznice za odrasle osobe je 350 dinara, za decu je 300 i za decu do 7 godine je 50 dinara.

Radno vreme je svakog dana od 8:00 do 16:00 i podložno je promenama.

Call Now Button