Putničko osiguranje

Poštovani putnici,

Obaveštavamo sve vas koji ste odlučili da ovog leta putujete i van granica Srbije, da Gea Tours nudi ,,Dunav osiguranje” koje pruža mogućnost zaključenja polise PZO i PAKETA PZO koji pokriva i rizik od kovida 19.

Polisa PZO uz uključen rizik od kovida 19 pruža pokriće od sledećih rizika:

  • troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispolјavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije kovidom 19;
  • troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije;
  • troškove bolničkog lečenja u skladu s ovim uslovima i
  • troškove repatrijacije u vrednosti do 5.000 evra u skladu s uslovima PZO i paketa putnog osiguranja.

Osiguravajuće pokriće za osigurane slučajeve infekcije kovidom 19 NE obuhvata:

  • preventivno testiranje na kovid 19;
  • troškove boravka u karantinskoj izolaciji.

Vaš Gea Tours

Call Now Button